A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :
    1)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1      r.č.  08 -  47 -  01
    2)  Termín  -  místo :  sobota  9. března 2013  -   střelnice SLTŠ  Trutnov
    3)  Poř. č. soutěže : 0601
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže      Petr  Hojnic   2 - 229                                              předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR             Pavel  Dvořáček   1 - 012                                         člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR               Jarmila  Dvořáčková   2 - 071                  člen  s.v.
řídící  střelby                         Milan  Haas   2 - 226
tajemník - hospodář            Tomáš  Jezbera
zdravotník                               Jarmila  Dvořáčková
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :
   1)   Soutěžní VPs,VRs 2 přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem) -  5+15 ran  na  25 m
         discipliny : na terč  135P  -  v čase  2 +  6  minut
aVPs, aVRs rychlá mířená střelba velkorážnou pistolí (revolverem) - 10 ran  na 25 m
na terč  653 - policejní parkur - za 1 minutu
    2)  Provedení disciplin:  dle  " Pravidel sportovní činnosti SVZ " - soutěž jednotlivců, jednotná kategorie
 Soutěžící je povinen absolvovat soutěž jednou zbraní, střelba jednou nebo oběma rukama.
 Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná ! 
    3)  Zbraně a střelivo :   Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. 
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
   Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
    4)  Hodnocení : Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  
 Za 1.- 3. místo medaile, diplomy.
    5)  Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže apod.).
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :
1) Účast - pouze členové KVZ Trutnov 1,  s platnými předepsanými
doklady (ZP, průkaz zbraně, OP,členský průkaz).
Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.
Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují, včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže
pojištěni hromadnou pojistkou SVZ ČR  č. 080000690 Alianz a.s.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
v Trutnově, pohotovostní telefon pořadatele - 739 169 116.
5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
6) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice soutěže byly schváleny radou  KVZ Trutnov 1  dne  20.2.2013
                         Pavel  Dvořáček Petr  Hojnic
                       předseda  KVZ  Trutnov 1
                                     hlavní  rozhodčí  ředitel soutěže
                                            1 - 012  2 - 229
 
Propozice ke stažení ZDE
Pozvánka ke stažení ZDE