Pravidla soutěží „Akční střelby „

    Vybavení :

Pistole nebo revolver ráže 9 mm a více, bez kompenzátoru a s otevřenými mířidly, opaskové pouzdro na straně střílející ruky, minimálně dva zásobníky s pouzdrem na opasku,ochrana zraku a sluchu.

    Startovní pozice :

Není-li při rozpravě stanoveno jinak, je startovní pozice střelce v stoje se zásobníkem ve zbrani, bez náboje v nábojové komoře a střílející rukou volně podél těla.

     Plnění úloh :

Jednotlivé úlohy budou plněny tak, jak bylo stanoveno při rozpravě (startovní pozice, pořadí terčů, pohyb na stanovišti ap.) a porušení znamená chybu procedury, včetně stanovené penalizace.

Terče mají tři zásahové zóny s bodovou hodnotou 5, 3 a 1 bod a v každém terči jsou počítány dva nejlepší zásahy. Každý chybějící zásah v terči, znamená stanovenou penalizaci.

Každá úloha má stanoven minimální počet ran, při vystřelení menšího počtu ran bude kromě chybějícího zásahu,započítána penalizace za nezabývání se terčem.

Při jakémkoli přemístění na jinou střeleckou pozici, bude držen prst mimo spoušť a zbraň směřovat do palebného sektoru  !!!

Během plnění soutěžní úlohy je povinné přebití zásobníku mezi prvním a posledním terčem.

Při přebíjení se zbraň nesmí vychýlit ze směru střelby v úhlu větším než 45 stupňů horizontálně i vertikálně.

Zásobník spadlý na zem je možno sebrat “ale”soutěžící musí nejprve vybít zbraň, rozhodčí zkontroluje prázdnou nábojovou komoru, až poté je možno zásobník zvednout a pokračovat v střelbě.

Po skončení soutěžní úlohy závodník vybije zbraň (tzn.vyndá zásobník,vyndá náboj z komory,prázdnou komoru ukáže rozhodčímu ke kontrole), na jeho pokyn vypustí závěr a provede mířenou ránu jistoty a poté uloží zbraň do pouzdra.

Závadu na zbrani během plnění úlohy střelec bezpečným způsobem odstraní a pokračuje v střelbě. Pokud závadu nelze odstranit ukončí střelbu, ale není to důvod k opakování úlohy.

Opakovat úlohu je možné pouze při závadě na terčovém zařízení, která nebyla způsobena střelbou závodníka.

Jakékoli hrubé porušení bezpečnosti nebo pravidel soutěže,znamená diskvalifikaci a vyloučení ze soutěže.

Penalizace :   nezabývání se terčem        - 5 bodů

                       chybějící zásah                   - 5  bodů             

                       každý zásah neterče           - 5  bodů     

                       nepřebití zásobníku          - 20 bodů      

                       chyba procedury                 - 5 bodů