Propozice

          --------------------

 

    Ředitel  soutěže :       Milan Haas        ( 2-226 )

    Hlavní  rozhodčí :        Pavel Dvořáček      ( 1-012 )

    Datum  konání :          13 .7. 2013

    Místo :                       Střelnice  Hostinné

    Kapacita  závodu :       35 střelců

    Počet  úloh :               4

                                      praktická střelba na kovové a papírové terče

                                      na čas,hodnocení   H  =  z  :  t 

                                      přepočet úspěšnosti vůči prvnímu v pořadí v %

    Hodnocení  :                Papírové terče mají 3  zóny  5 ,  3  a  1 bod,počítají se  2  nejlepší 

                                      zásahy,kovové terče 5 bodů a musí být sražen.  

   Penalizace  :                 Nezabývání se  terčem        -    5  b

                                       Chybějící zásah                  -    5  b

                                       Každý zásah  neterče         -    5  b

                                       Nepřebití  zásobníku           -  20  b

                                       Chyba procedury                 -    5  b

    Minimální počet nábojů :     80   ks

    Startovné :                       100,- Kč 

    Registrace :                 8,30   -  9,00  hod.

                                       9,00   -  rozprava a zahájení soutěže

    Doklady :                     zbrojní průkaz a průkaz zbraně

    Zbraně :                      Pistole nebo revolver ráže 9 mm a více,otevřená mířidla.

     Vybavení :                  Pouzdro na zbraň( na straně střílející ruky) a rezervní zásobník na         

                                       opasku !!! Jiné než opaskové pouzdro není povoleno !

                                       Povinná ochrana zraku a sluchu !

 

      Střelci podpisem prezenční listiny berou na vědomí,že startují na vlastní náklady a vlastní

      nebezpečí a jako držitelé zbrojního průkazu odpovídají za případnou škodu či újmu způso-

      benou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní. 

                                                                                                   Milan Haas

                                                                                                  Ředitel soutěže

 
Propozice ke stažení ZDE