Propozice


Ředitel závodu: Jiří Paska
 
Hlavní rozhodčí: Milan Haas
 
Datum konání: 10.11.2012
 
Místo: Střelnice Vrchlabí
 
Kapacita závodu: 35 střelců
 
Počet úloh:
5
praktická střelba na papírové terče
na čas,hodnocení z : t = v
 
přepočet úspěšnosti vůči prvnímu v pořadí v %
 
Hodnocení:
Papírové terče mají 3 zóny 5, 3 a 1 bod, počítají se 2 nejlepší zásahy.
 
Penalizace:
Nezabývání se terčem - 5b
Chybějící zásah - 5b
Každý zásah  neterče - 5b
Nepřebytí  zásobníku - 20b
Chyba procedury - 5b
 
Minimální počet nábojů: 86 ks
 
Startovné: 150,- Kč   - započítány náboje do brokovnice
 
Registrace: 8,30 - 9,00 hod.
 
Doklady: zbrojní průkaz a průkaz zbraně
 
Zbraně:
Pistole nebo revolver ráže 9 mm a více,otevřená mířidla.
Brokovnice Saiga 12 bude k dispozici.
 
Vybavení: Pouzdro na zbraň (na straně střílející ruky) a rezervní zásobník na opasku!!! Jiné než opaskové pouzdro není povoleno!
Povinná ochrana zraku a sluchu!
 
Střelci podpisem prezenční listiny berou na vědomí,že startují na vlastní náklady a vlastní 
nebezpečí a jako držitelé zbrojního průkazu odpovídají za případnou škodu či újmu
způsobenou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní.