Místo  střelnice   SBTS  Hostinné          
                 
     Termín konání 29.4. 2023            
                 
                 
     Pořadatel Milan  Haas            
     Rozhodčí Jarmila  Dvořáčková              
         Lukáš  David           
  Martin Prokopenko            
  Vladimír Franěk            
  Daniel Duben            
                 
   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                 
  Soutěžní disciplíny:    - střelba na papírové a kovové padací terče na čas s přebitím   
        4 X  - hodnocení  H = z : t ,v papírových terčích se počítají dva nejlepší zásahy
     (terče mají tři bododované zóny   5,3,1  bod),kovové terče musí být ses-
        třeleny  a jejich bodová hodnota je  5 bodů,počet nábojů není stanoven 
                 
  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 9 -  12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno plášťové střelivo !!!,
  "magnum",průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
  Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,min.2 zásobníky v pouzdře na opasku.  
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
                 
         Hodnocení :  V každé disciplíně se součet dosažených bodů dělí naměřeným časem.  
   Do celkového pořadí se započítávají výsledky všech čtyř disciplín,přepočtené v procentech
   úspěšnosti vůči vítězi .          
  Hodnocení bude ve dvou kategoriích : IPSC Střelec a  Standart střelec .  
  Soutěž se řídí "Pravidly akční střelby" , dostupnými na webu www.akcni-strelba.cz, nebo
  vyvěšenými přímo na dané soutěži.        
  Za 1.-3. místo medaile,diplom a věcné ceny .        
    Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
            soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže.) !        
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
  Jakákoli manipulace se zbraní je povolena pouze na palebné čáře na pokyn
   rozhodčích. Nebo v " Bezpečnostní zóně", bez zásobníku a nábojů !!!  
  Porušení bude řešeno diskvalifikací a vykázáním z prostoru střelnice.  
   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
  1) Účast - s platnými předepsanými předepsanými doklady ( ZP, průkaz zbraně).  
  Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Jako  držitelé zbrojního průkazu odpovídají za 
  případnou škodu či újmu na zdraví způsobenou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní .  
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění -  všem účastníkům pořadatel doporučuje uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění. 
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  v Trutnově .            
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč          
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                 
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
                 
   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
  Účastníci svým podpisem na Prezenční listině potvrzují souhlas s výše uvedenými podmínkami.
                 
           Milan Haas        
    pořadatel soutěže    

Propozice ke stažení ZDE