Místo střelnice SBTS Hostinné

Termín konání 8.7. 2023


Pořadatel Milan Haas
Rozhodčí Jarmila Dvořáčková
Lukáš David
Jiří Laburda
Daniel Duben

TECHNICKÁ USTANOVENÍ :

Soutěžní disciplíny: - střelba na papírové a kovové padací terče na čas s přebitím
4 X - hodnocení H = z : t ,v papírových terčích se počítají dva nejlepší zásahy
(terče mají tři bodované zóny 5,3,1 bod),kovové terče musí být
sestřeleny a jejich bodová hodnota je 5 bodů,počet nábojů není stanoven .

Zbraně a střelivo : Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 9 - 12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno plášťové střelivo !!!,
"magnum",průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,min.2 zásobníky v pouzdře na opasku.
Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !

Hodnocení : V každé disciplíně se součet dosažených bodů dělí naměřeným časem.
Do celkového pořadí se započítávají výsledky všech čtyř disciplín,přepočtené v procentech
úspěšnosti vůči vítězi .
Hodnocení bude ve dvou kategoriích : IPSC Střelec a Standart střelec .
Soutěž se řídí "Pravidly akční střelby" , dostupnými na webu www.akcni-strelba.cz, nebo
vyvěšenými přímo na dané soutěži.
Za 1.-3. místo medaile,diplom a věcné ceny .
Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže.) !
Ochrana zraku a sluchu povinná !
Jakákoli manipulace se zbraní je povolena pouze na palebné čáře na pokyn
rozhodčích. Nebo v " Bezpečnostní zóně", bez zásobníku a nábojů !!!
Porušení bude řešeno diskvalifikací a vykázáním z prostoru střelnice.
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ :
1) Účast - s platnými předepsanými předepsanými doklady ( ZP, průkaz zbraně).
Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Jako držitelé zbrojního průkazu odpovídají za
případnou škodu či újmu na zdraví způsobenou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní .
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - všem účastníkům pořadatel doporučuje uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
v Trutnově .
5) Protesty - písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže: 100,- Kč
7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.

Časový plán : 8,00 - 9,00 prezentace, přejímka zbraní
9,00 - 9,15 nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
9,15 - 13,15 plnění soutěžních disciplin
13,15 - 13,40 vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků
14,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků

SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Účastníci svým podpisem na Prezenční listině potvrzují souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Milan Haas
pořadatel soutěže 

 

Propozice ke stažení ZDE