"  Akční  střelba  "
             
                   
       Místo  střelnice   SBTS  Hostinné          
                   
       Termín konání                
                   
                   
       Pořadatel Milan  Haas            
       Rozhodčí Jarmila  Dvořáčková              
           Lukáš  David           
    Jiří  Laburda            
    Daniel Duben            
    Ing.Vladimír Franěk            
    Martin Prokopenko            
                   
     TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                   
    Soutěžní disciplíny:    - střelba na papírové a kovové padací terče na čas s přebitím   
          4 X  - hodnocení  H = z : t ,v papírových terčích se počítají dva nejlepší zásahy
       (terče mají tři bodované zóny   5,3,1  bod),kovové terče musí být   
          sestřeleny  a jejich bodová hodnota je  5 bodů,počet nábojů není stanoven .
                   
    Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
    provedení, bez úprav, ráže 9 -  12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
    laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
    Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno plášťové střelivo !!!,
    "magnum",průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
    Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,min.2 zásobníky v pouzdře na opasku.  
    Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
;                
           Hodnocení :  V každé disciplíně se součet dosažených bodů dělí naměřeným časem.  
     Do celkového pořadí se započítávají výsledky všech čtyř disciplín,přepočtené v procentech
     úspěšnosti vůči vítězi .          
    Soutěž se řídí "Pravidly akční střelby" , dostupnými na webu www.akcni-strelba.cz, nebo
    vyvěšenými přímo na dané soutěži.        
    Za 1.-3. místo medaile,diplom a věcné ceny .        
      Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
              soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
    a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
    a jiných omamných látek během soutěže.) !        
    Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
    Jakákoli manipulace se zbraní je povolena pouze na palebné čáře na pokyn
     rozhodčích. Nebo v " Bezpečnostní zóně", bez zásobníku a nábojů !!!  
    Porušení bude řešeno diskvalifikací a vykázáním z prostoru střelnice.  
     ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
    1) Účast - s platnými předepsanými předepsanými doklady ( ZP, průkaz zbraně).  
    Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Jako  držitelé zbrojního průkazu odpovídají za 
    případnou škodu či újmu na zdraví způsobenou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní .  
    2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
    přejímky zbraní.            
    3) Pojištění -  všem účastníkům pořadatel doporučuje uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění. 
    4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
    v Trutnově .            
    5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
    6) Příspěvek na organizaci soutěže:    150,- Kč          
    7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                   
         Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
     9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
     9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
    13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
                 14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
                   
     SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
    Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
    Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
    Účastníci svým podpisem na Prezenční listině potvrzují souhlas s výše uvedenými podmínkami.
                   
             Milan Haas        
      pořadatel soutěže    

 

 Propozice ke stažení ZDE