XVIII. ročník      
               
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :            
               
    1)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1      r.č.  08 -  47 -  01        
               
    2)  Termín  -  místo : sobota  22. června  2013   -   střelnice   SSK   Nové  Lesy    
               
    3)  Poř. č. soutěže : 0613            
               
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -     Jiří  Čapek   2 - 185                                               předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR       -     Pavel  Dvořáček   1 - 012                                         člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR            -   Jarmila Dvořáčková   2 - 071                                     člen  s.v.
  řídící  střelby                   -    Milan  Haas   2 - 226    
  inspektor  zbraní             -    Dobroslav  Liška   2 - 180    
  správce a vel. střelnice   -     stanoví  SSK  Nové Lesy    
  tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera       
  zdravotník                       -    Jarmila  Dvořáčková      
               
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :            
               
   1)   Soutěžní 1) VPs,VRs 6  mířená střelba velkorážnou pistolí (revolverem) -  5+15 ran  na  25 m
         discipliny :    na terč  135 P1 (red.)  -  v čase  2 +  6  minut  
               
                                  2) akční střelba  bojová střelba z velkorážové pistole (revolveru) - volná úloha -  12 ran s přebitím 
    tj. 6 ran na terč SČS-D1 a  6 ran na terč  P 037  na  25 m, v čase 60 s
               
  3) akční střelba  bojová střelba z velkorážové pistole (revolveru) - volná úloha -  12 ran s přebitím 
    tj. 6 ran na terč SČS-D2 a  6 ran na terč  P 037  na  25 m, na čas  (H = z/t)
               
  4)   MPu 2  - střelba z malorážné pušky, jednotlivě nabíjenými ranami na 25 m  vstoje  
     na 2 terče (velikosti 135 P2) -  5 nástřel+20 (10+10) ran v čas. limitu  2 + 8 minut  
               
    2)  Provedení disciplin:  dle  " Pravidel sportovní činnosti SVZ " - soutěž jednotlivců, jednotná kategorie
    Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !       
               
    3)  Zbraně a střelivo :   Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
  Malorážná puška standartní - ráže 5,6  LR, standartní miřidla, optika zakázána.
     Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !  
               
    4)  Hodnocení : Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
               
    5)  Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže apod.).      
               
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :            
  1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
  doklady (ZP, průkaz zbraně, OP,členský nebo služební průkaz)  
  Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.    
  Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.  
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže
  pojištěni hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP    
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele 739 162 116.  
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:   100,- Kč          
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.  
               
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní      
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin      
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků  
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků
               
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.    
               
  Propozice soutěže byly schváleny radou  KVZ Trutnov 1  dne  4.5.2013  
               
                         Pavel  Dvořáček       Jiří  Čapek
                       předseda  KVZ  Trutnov 1    
                            hlavní  rozhodčí      ředitel soutěže
                                   1 - 012        2 - 185
 
 
Propozice ke stažení ZDE