" Letní  cena  Pavla  Dvořáčka "
      XXIV. ročník      
                   
  A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :              
                   
      1)  Místo : střelnice  SSK  Nové  Lesy  u  Dvora Králové        
                   
      2)  Termín konání : 24.6.2017     kalend. č. soutěže:  0614    
                   
      3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                   
      4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Petr  Hojnic  2 – 229                                              předseda  s.v.
           a  soutěžní místopředseda - HR        -   Milan  Haas  1 – 093                                                      člen  s.v.
           výbor : PHK  -  zást.  HR               -  Jarmila Dvořáčková   2 - 071                člen  s.v.
    řídící  střelby                      -  Vladimír Franěk  3-124       
    inspektor zbraní                -   Lukáš David  3-124         
    správce a vel. střelnice   -    stanoví provozovatel - SSK  Nové Lesy    
    tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera         
    zdravotník                          -     Jarmila  Dvořáčková        
                   
  B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                   
     1)   Soutěžní VPs,Vrs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na vzd.25 m.na terč 135/P  
           discipliny :    -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních)    
    aVPs,aVrs  - střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč FBI v čase 25 s.( H = z )
       Mpu  - střelba z malorážné pušky  na 25 m  vstoje na speciální  terč   
         5 nástř.ran + 20 ran v čase 2 + 8 minut      
      Provedení 2 disciplíny je z opaskového pouzdra !!!    
                   
      2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
    provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
    laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
    Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
    průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.    
    Malorážná puška standartní - ráže 5,6  LR, standartní miřidla, optika zakázána.  
    Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,dle pravidel SVZ ČR .    
    Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
      3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
    se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
      4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
           soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
    a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
    a jiných omamných látek během soutěže apod.).      
    Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
  C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
    1) Účast - členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
    doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí 
    a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
    2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
    přejímky zbraní.            
    3) Pojištění -  zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže pojištěni  
     hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP.Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje
    uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.        
    4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
    ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.    
    5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
    6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč            
    7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                   
         Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
     9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
     9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
    13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
                 14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
  D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
    Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.    
    Případné změny budou  vyhlášeny před zahájením soutěže.      
    Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
                   
  Milan  Haas            Petr  Hojnic  
  předseda KVZ Trutnov 1                    ředitel soutěže  
   hlavní rozhodčí                     2 -229  
 
 
Propozice ke stažení ZDE