Propozice
Ředitel závodu: Milan Haas
Hlavní rozhodčí: Pavel Dvořáček
Datum konání: 40089
Místo: Střelnice Vrchlabí
Kapacita závodu: 35 střelců
Počet úloh: 4
praktická střelba na kovové a papírové terče na čas,hodnocení z : t = v
Hodnocení: Kovové terče 5 bodů do padnutí.
Papírové terče mají 3 zóny 5 , 3 a 1 bod, počítají se 2 nejlepší zásahy.
Penalizace: Nezabývání se terčem - 10b
´ Chybějící zásah - 5b
Zásah neterče - 10b
Nepřebití zásobníku - 10b
Minimální počet nábojů: 70 ks
Startovné: 90,- Kč včetně nábojů do revolveru 454 Casul
Registrace: 8,30 - 9,00 hod.
Doklady: zbrojní průkaz a průkaz zbraně
Zbraně: Pistole nebo revolver ráže 9 mm a více,otevřená mířidla, zakázáno průbojné střelivo.
Vybavení: Pouzdro na zbraň a rezervní zásobník na opasku !!! Jiné než opaskové pouzdro není povoleno !
Povinná ochrana zraku a sluchu !
Střelci podpisem prezenční listiny berou na vědomí,že startují na vlastní náklady a vlastní nebezpečí a
jako držitelé zbrojního průkazu odpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou porušením zásad
bezpečné manipulace se zbraní.

Podzimni_akcni_strelba_2009.doc 51.50 Kb 28/09/2009, 22:45