Propozice


Ředitel závodu: Milan Haas
Hlavní rozhodčí: Pavel Dvořáček
Datum konání: 28.5.2011
Místo: Střelnice Hostinné
Kapacita závodu: 35 střelců
Počet úloh: 4
praktická střelba na kovové a papírové terče na čas
hodnocení z : t = v přepočet úspěšnosti vůči prvnímu v pořadí v %
Hodnocení: Kovové terče 5 bodů do padnutí.
Papírové terče mají 3 zóny 5 , 3 a 1 bod,počítají se 2 nejlepší zásahy.
Penalizace: Nezabývání se terčem - 5b
Chybějící zásah - 5b
Každý zásah neterče - 5b
Chyba procedury - 5b
Minimální počet nábojů: 70ks
Startovné: 100,- Kč
Registrace: 8,30 - 9,00 hod.
Doklady: zbrojní průkaz a průkaz zbraně
Zbraně: Pistole nebo revolver ráže 9 mm a více, otevřená mířidla
Vzhledem k provoznímu řádu střelnice je povoleno pouze bezplášťové střelivo !!!
Vybavení: Pouzdro na zbraň (na straně střílející ruky) a rezervní zásobník na opasku!!! Jiné než opaskové pouzdro není povoleno!
Povinná ochrana zraku a sluchu!
Střelci podpisem prezenční listiny berou na vědomí,že startují na vlastní náklady a vlastní nebezpečí a jako držitelé zbrojního průkazu odpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní.

jarni_akcni_2011.doc 29.50 Kb 12/05/2011, 09:40