A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
1) Pořadatel : KVZ Trutnov 1 r.č. 08 - 47 - 01
2) Termín - místo : sobota 11. června 2011 - střelnice SSK Nové Lesy
3) Poř. č. soutěže : 0614
4) Organizační předseda, řed. soutěže Jiří Čapek 2 - 185 předseda s.v.
a soutěžní místopředseda - HR Pavel Dvořáček 1 - 012 člen s.v.
výbor : PHK - zást. HR Petr Hojnic 2 - 229 člen s.v.
řídící střelby Milan Haas 2 - 226
inspektor zbraní Dobroslav Liška 2 - 180
správce a vel. střelnice stanoví SSK Nové Lesy
tajemník - hospodář Tomáš Jezbera
zdravotník Jarmila Dvořáčková
B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ :
1) Soutěžní VPs,VRs 2 přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem) - 5+15 ran na 25 m
discipliny : na terč 135 P - v čase 2 + 6 minut
Mířená na rychlost - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem) - 10 ran na 25 m
na terč SČS-D1z - v čase 60 vteřin
Rychlopalba - střelba z velkorážové pistole (revolveru) - 6 ran v čase 10 vteřin
(3+3 rány na dva terče 135 P ), tato disciplina se střílí 3x ( ze stolku )
2) Provedení disciplin: dle " Pravidel sportovní činnosti SVZ " - soutěž jednotlivců, jednotná kategorie
Soutěžící je povinen absolvovat soutěž jednou zbraní, střelba jednou nebo oběma rukama.
Ochrana zraku a sluchu povinná !
3) Zbraně a střelivo : Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
4) Hodnocení : Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR. Do celkového pořadí
se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo medaile, diplomy.
5) Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže apod.).
C/ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ :
1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
doklady (ZP, průkaz zbraně, OP,členský nebo služební průkaz).
Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.
Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují, včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže
pojištěni hromadnou pojistkou SVZ ČR č. 080000690 Alianz a.s.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele - 739 169 116.
5) Protesty - písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže: 80,- Kč
7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
Časový plán : 8,00 - 9,00 prezentace, přejímka zbraní
9,00 - 9,15 nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
9,15 - 13,15 plnění soutěžních disciplin
13,15 - 13,40 vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků
14,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků
D/ SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice soutěže byly schváleny radou KVZ Trutnov 1 dne 7.5.2011
Pavel Dvořáček Jiří Čapek
předseda KVZ Trutnov 1
hlavní rozhodčí ředitel soutěže
1 - 012 2 - 185

krkonossky_pohar_2011.xls 27.50 Kb 08/06/2011, 11:32