A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
1) Místo : střelnice SBTS Hostinné
2) Termín konání : 29. října 2011 kalend. č. soutěže: 0629
3) Pořadatel : KVZ Trutnov 1, reg.č. 08-47-01
4) Organizační předseda, řed. soutěže - Pavel Dvořáček 1 - 012 předseda s.v.
a soutěžní místopředseda - HR - Milan Votoček 2 - 079 člen s.v.
výbor : PHK - zást. HR - Jiří Čapek 2 - 185 člen s.v.
člen hodn. komise - Jarmila Dvořáčková 2 - 071
inspektor zbraní - Petr Hojnic 2 - 229
správce a vel. střelnice - stanoví provozovatel - SSK Nové Lesy
tajemník - hospodář - Tomáš Jezbera
zdravotník - Jarmila Dvořáčková
B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ :
1) Věk. kategorie : a) Senioři - 50 - 59 let (r. nar. 1952 - 1961)
b) Veteráni - 60 let a starší (r. nar. 1951 a dříve)
2) Soutěžní 1) VPs,VRs - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem), standartní provedení discipliny

discipliny : 5+15 ran na vzd. 25 m na terč 135/P - 2 min. (nástř. 5 ran) + 6 min. (15 ran soutěžních)
Mířená střelba na rychlost - 10 ran v krátkém čase na terč 135/P (hodnocení H = z - t )
3) Zbraně a střelivo : Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
4) Hodnocení : Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR. Do celkového pořadí
se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
5) Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže apod.).
Ochrana zraku a sluchu povinná !
C/ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ :
1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí
a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ jsou během celé soutěže pojištěni hromadnou
pojistkou SVZ ČR č. 080000690 Alianz a.s. Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje
uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele 739 162 116.
5) Protesty - písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže: 70,- Kč
7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
Časový plán : 8,00 - 9,00 prezentace, přejímka zbraní
9,00 - 9,15 nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
9,15 - 13,15 plnění soutěžních disciplin
13,15 - 13,40 vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků
14,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků
D/ SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1 - dne 25.8.2011
Milan Votoček Pavel Dvořáček
předseda Krkonošské oblasti ředitel soutěže
hlavní rozhodčí 1 - 012
2 - 079

krkonosska_veteranka.xls 31.00 Kb 27/10/2011, 20:18